Edukacije su započele prema planu i programu, završetkom karnevala, a završavaju neposredno prije uskrsa……………………….
Bulić Mirko.

Komentaranje je isključeno.HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr