Prema podatcima istitucija koje se bave istraživanjem turizma, maksimalni doseg turista po broju stanovnika u destinaciji je 1 na prema 1. Kod nas je to u nekim destinacijama doseglo do 2, 3 il više po stanovniku destinacije.
Na ovaj problem je ukazivala međunarodna organizacija UNESCO u više navrata. ?????
HZUOS-a je još 2010.godine sa svojim djelovanjem na raznim forumima, seminarima i ciljanim skupovima ukazivala na ovaj kompleksni događaj i davala prijedloge, kako bi se izbjegao masovni turizam u pojedinim destinacijama.
Još nam je ostalo malo vremena da se organiziramo i riješimo sindrom popularnog masovnog turizma.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1585/APARTMANIZACIJA-HRVATSKE-Opatijci-radi-turizma-ruse-kuce-u-cetiri-godine-grad-napustilo-vise-od-1000-ljudi

Administrator,
Bulić Mirko

Komentaranje je isključeno.HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr