pametni turizam

U zagrebu je održana konferencija međunarodnog značaja na temu “Sadašnjost i budućnos održivog razvojnog turizma.
Akcent je uperen prema ekološkom osvješćenju u turizmu. Npr, Naslanjanja turistički subjekata na samoodrživost korištenjem prirodni resursa.
Ekološka osvješćenost davatelja usluga u turizmu, kako bi djelovala na posjetitelje da čuvaju prirodne resurse i tako širili kulturu i poštivali prirodu ma gdje bili, a domaćini da se okrenu izvorima dodatnih potencijala koje mogu izvući od svoje okoline i ostatcima od primarnih i sekundarnih ostataka upotrijebili za eko proizvodnju i energiju.
Pemetni turizam,bi donio rezultate održivosti razvoja turističkom sektoru, na način da bi se rasteretile destinacije koje su prepučene posjetiteljima i sa tim ugrožavaju destinacije po svim pitanjima opstanka kao tradicije koja ima svoju kulturu u svim segmentima života. Zatim vođenju računa o izgrađenosti turistički kapaciteta, koji ugrožavaju prirodu sa svojim načinom djelovanja.
NPR. Danas postoje turistički objekti koji troše minimum javnog dobra kao što je struja, plin pa i voda i k0omunalni otpad. Svojim smart načinom rada su smanjili troškove poslovanja i usmjerili sredstva na zapošljavanje i dodatni marketing te tako poboljšali vlastiti reiting svog poslovanja te za kratko vrijeme brendirali svoj proizvod.
Rasprava je trajala dva dana, a učesnici su bili skoro sve zemlje europske unije, predstavnici ujedinjenih naroda i iz vjeća europske unije.
Čestitke Ministarstvu Turizma koji je bio nosilac ovog skupa, na izvrsnoj organizaciji.

Administrator; 28.04.2017.godine.

Komentaranje je isključeno.HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr