HRVATSKA ZAJEDNICA UDRUGA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Hrvatska zajednica udruga obiteljskog smještaja ( u daljnjem tekstu HZUOS) je oblik dobrovoljnog i slobodnog udruživanja uredno registriranih udruga građana koji prihvaćaju ovu asocijaciju kao svoju krovnu organizaciju pravima i obvezama definiranim statutom udruge.

Osnovni ciljevi Zajednice jesu:

 • zastupanje interesa svojih članica (udruga) na svim nivoima turističkog djelovanja
 • definiranje zajedničkih standarda usluga, a unutar zakonskih okvira
 • aktivnije uključivanje iznajmljivača u turističku promidžbu nadležnih županijskihi republičkih subjekata
 • jedinstveno provođenje sustava usavršavanja i edukacije iznajmljivača, sa ciljem podizanja kvalitete i raznovrsnostiturističkog proizvoda.
 • jedinstveni i usklađeni nastup članica u javnosti i naspram institucija nadležnih za kreiranje i provađanje politike turizma u Republici Hrvatskoj
 • jedinstveni i usklađeni nastup članica u javnosti i naspram institucija nadležnih za kreiranje i provađanje politike turizma u Republici Hrvatskoj
 • promicanje održivog razvoja ovog segmenta turističke ponude, kao jednakovrijedandio sveopće turističke ponude Republike Hrvatske.

Djelatnost Zajednice je:

 • tekuće informiranje članica o poduzetim mjerama koje su članice prethodno usuglasile
 • lobiranje pri institucijama nadležne za kreiranje i provađanje politike turizma na lokalnom i republičkom nivou
 • organizacija zajedničkih marketinških nastupa doma i inostranstvu
 • osmišljavanje i priprema zajedničkog promidžbenog materijala
 • pronalaženje novih resursa za podizanje profitabilnosti ovog turističkog segmenta
 • organizacija stručnih seminara, tečajeva i drugih oblika edukacije i usavršavanja iznajmljivača iz tog segmenta turističkog djelovanja
 • usklađivanje rada članica te koordinacija zajedničkih javnih akcija
 • zaštita vlastitih članova od nelojalne konkurencije i borba protiv sive ekonomije unutar tog turističkog sektora
 • obavljanje svih ostalih zadataka i aktivnosti koje su od interesa za ovu Zajednicu

Hrvatska zajednica Udruga iznajmljivača predlaže slijedeći paket mjera:

1. Formalno prihvaćanje udruga iznajmljivača kao legitimnog predstavnika svih iznajmljivača dotične TZ u tijela te turističke zajednice

2. Formalno prihvaćanje novoosnovane Hrvatske zajednice udruga iznajmljivača u obiteljskom smještaju, sa sjedištem u Lovranu (Primorsko-Goranska županija) kao krovne udruge iznajmljivača u obiteljskom smještaju Hrvatske od strane nadležnih tijela Republike kako slijedi:

 • da smo članovi Skupštine i Vijeća Hrvatske Turističke Zajednice
 • da imamo pravo na dio sredstava iz boravišne pristojbe, na nivou HR, a Udruge na nivou lokalnih TZ
 • da jednakopravno sudjelujemo u kreiranju politike turizma HR
 • da nam se omogući formalno djelovanje na svim nivoima samostalno ili kroz TZ (od lokalnih, županijskih do republičkih) što podrazumijeva: adekvatne profesionalne kadrove, formiranje jedinstvene turističke agencije obiteljskih iznajmljivača sa više punktova na Jadranu, jedinstveni program promocije obiteljskog smještaja HR itd.

3. Revizija sustava paušalnog plaćanja poreza na promet u obiteljskom smještaju

4. Revizija sustava zona plaćanja paušalne boravišne pristojbe

5. Podizanje dohodovnog plafona do koje se posluje u sklopu obiteljskog smještaja.
Predlažemo dizanje dosadašnjeg limita od 80.000 kn na 150.000 kn. Sukladno tome vratiti broj kreveta (max.16) na nekadašnjih 20 kreveta.

6. Revizija inspekcijskog nadzora obiteljskog smještaja – tu predlažemo uključivanje udruga iznajmljivača u sustav nadzora kao najefikasnije oruđe u borbi protiv sivog turističkog tržišta (mi najbolje znamo tko i kako krši zakone u ovoj turističkoj oblasti )

7. Da se rasprava o prijedlozima unapređivanja i razvoja turizma koje ponude iznajmljivači u obiteljskom smještaju prihvate kao obvezatnim za sva tijela sukladno njihovim teritorijalnim i administrativnim nadležnostima

8. Kreiranje jedinstvenog brenda obiteljskog turizma

U Udruzi smatraju da će se obiteljski turizam znati mnogo brže i bolje prilagođavati novonastalim situacijama od većih turističkih sustava pod uvjetom da zakonodavac sagleda pravu ekonomsku snagu ovog privrednog segmenta te da pravim zakonskim mjerama treba omogućiti ovom turističkom segmentu punu slobodu gibanja.
Najviše poticaja i podršku u radu Udruga očekuje od državnih tijela kojima je dana u nadležnost upravljanja cjelokupnom politikom turizma Hrvatske.

Toplo se nadamo, da će svi Iznajmljivači pružiti punu podršku Hrvatskoj zajednici Udruga iznajmljivača te se nadamo uspješnoj suradnji i zajedničkom doprinosu razvoja ovog vida turizma u Hrvatskoj. Da ne bi sve ostalo samo na riječima, na našem Forumu je istovremeno dana mogućnost svim članovima zajednice da raspravljaju i komentiraju teme vezane uz rad Zajednice udruga ili iznajmljivanja općenito. Od članova se očekuju i konstruktivni prijedlozi iz područja obiteljskog smještaja.

Komentaranje je isključeno.HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr