HZUOS-a Novosti

Udruge Obiteljskog Smještaja destinacija organiziraju edukacije za svoje članove. Edukacije su prilagođene, potrebama i dobi. [cijeli članak]
Mali Lošinj 25 i 26.10.2017.godine [cijeli članak]
Poštovani Iznajmljivači Obiteljskog Smještaja, U toku je razgovor i priprema za pristupne fondove EUROPSKE UNIJE. Edukacija davateljima usluga u privatnom smještaju, kao dodatan proizvod, sa certifikatom.... Uvjeti; -član udruge Obit.Smještaja destinecije min.2 godine, -nezaposlen, mlađi od 24 i stariji od 52 godine, -minimalan broj polaznika 40. Molim zainteresirane da se jave...[cijeli članak]
U zagrebu je održana konferencija međunarodnog značaja na temu "Sadašnjost i budućnos održivog razvojnog turizma. Akcent je uperen prema ekološkom osvješćenju u turizmu. Npr, Naslanjanja turistički subjekata na samoodrživost korištenjem prirodni resursa. Ekološka osvješćenost davatelja usluga...[cijeli članak]
Programi i projekti koji su namjenjeni u periodu 2016/17 u proljetnnom dijelu su završeni u svim destinacijama koje posjeduju Udrugu Obiteljskog Smještaja R.H. Nastavak slijedi u jesenskom dijelu tekuće godine. Dobru i uspješnu sezonu želi vam HZUOS-a. Predsjednik, Bulić Mirko[cijeli članak]
Mint.hr je organizirao sastanak svih interesnih skupina u svrhu izrade plana projekta Zelenog Turizma. Nastavak slijedi u 2017.godini. Administrator. 08.12.2016.godine.[cijeli članak]
U suradnji sa turističkim zajednicama destinacija i fakultetima, počinju edukacije za privatne iznajmljivače u obiteljskom smještaju, koje su planirane za 2016 i '17.godinu. -Komunikacije, higijena, usluživanje i strani jezici. -------- Bulić Mirko[cijeli članak]
Počeli su tečajevi stranih jezika za obiteljski smještaj. Tečajevi su prilagođeni ciljnoj skupini za cjeloživotno učenje../ Admin. ---/ Predsjednik, Mirko Bulić.[cijeli članak]

HRVATSKA ZAJEDNICA UDRUGA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Hrvatska zajednica udruga obiteljskog smještaja ( u daljnjem tekstu HZUOS) je oblik dobrovoljnog i slobodnog udruživanja uredno registriranih udruga građana koji prihvaćaju ovu asocijaciju kao svoju krovnu organizaciju pravima i obvezama definiranim statutom udruge. Osnovni...[cijeli članak]

ZAPISNIK OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje skupštine

HRVATSKE ZAJEDNICE UDRUGA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

održane dana 24. travnja...[cijeli članak]HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr