Novosti Zakoni i propisi

R A D I O N I C A 19. prosinca 2017. godine u 17,00 sati Grand Hotel Bonavia ---------------------- LINK ZA PRIJAVU; http://www.gdpr-consulting.info/dogadanja ----------- Administrator, Bulić Mirko.[cijeli članak]
Kompletna informacija na stranici MINT-a. Link; http://www.mint.hr/default.aspx?id=31752 Opatija, 19.02.2016. Bulić Mirko. ------------------------------------------[cijeli članak]
(neslužbeno pročišćeni tekst) ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Članak 2. (1) Ugostiteljska djelatnost u...[cijeli članak]
neslužbeno pročišćeni tekst) ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (Narodne novine, broj 68/07, 88/10 i 30/14) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu. Članak 2. Usluge u turizmu u smislu ovoga Zakona su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja,...[cijeli članak]
Prema Zakonu (objavljenom u NN14/96) iznajmljivači su dužni voditi „Popis gostiju" (iznajmljivači smještaja koji se vode kao fizičke osobe i pravne osobe) i „Knjigu stranaca" (samo iznajmljivači koji se vode kao pravne osobe) u koje se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske...[cijeli članak]
Prijava i odjava gostiju Osim obveze prijave i odjave gostiju turističkoj zajednici, postoji i obveza prijave boravka stranih gostiju nadležnoj policijskoj upravi. Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, nije prestala obveza prijave turista turističkim zajednicama. Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po...[cijeli članak]
Svi građani EUROPE su građani HRVATSKE.[cijeli članak]


HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr