Novosti

http://hr.n1info.com/a334222/Biznis/Boravisne-pristojbe-vise-nece-odredjivati-Vlada.html[cijeli članak]
https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-biznis/kako-je-eksplodirao-trend-iznajmljivanja-privatnih-stanova-u-turistickoj-sezoni-zimi-obiteljski-dom-ljeti-zimmer-frei/7811655/amp[cijeli članak]
Edukacije su započele prema planu i programu, završetkom karnevala, a završavaju neposredno prije uskrsa............................ Bulić Mirko.[cijeli članak]
Poštovani, 4. Forum obiteljskog smještaja ove godine se održava 02.-03.02.2018.godine u Zagrebu. Kongresni centr Zagrebačkog velesajma. Prijave se mogu obaviti na linku; www.fos.hgk.hr ....................................... Bulić Mirko.[cijeli članak]
R A D I O N I C A 19. prosinca 2017. godine u 17,00 sati Grand Hotel Bonavia ---------------------- LINK ZA PRIJAVU; http://www.gdpr-consulting.info/dogadanja ----------- Administrator, Bulić Mirko.[cijeli članak]
Prema podatcima istitucija koje se bave istraživanjem turizma, maksimalni doseg turista po broju stanovnika u destinaciji je 1 na prema 1. Kod nas je to u nekim destinacijama doseglo do 2, 3 il više po stanovniku destinacije. Na ovaj problem je ukazivala međunarodna organizacija UNESCO u više navrata. ????? HZUOS-a je još 2010.godine sa svojim djelovanjem na raznim forumima, seminarima...[cijeli članak]
Udruge Obiteljskog Smještaja destinacija organiziraju edukacije za svoje članove. Edukacije su prilagođene, potrebama i dobi. [cijeli članak]
Mali Lošinj 25 i 26.10.2017.godine [cijeli članak]
Poštovani Iznajmljivači Obiteljskog Smještaja, U toku je razgovor i priprema za pristupne fondove EUROPSKE UNIJE. Edukacija davateljima usluga u privatnom smještaju, kao dodatan proizvod, sa certifikatom.... Uvjeti; -član udruge Obit.Smještaja destinecije min.2 godine, -nezaposlen, mlađi od 24 i stariji od 52 godine, -minimalan broj polaznika 40. Molim zainteresirane da se jave...[cijeli članak]
U zagrebu je održana konferencija međunarodnog značaja na temu "Sadašnjost i budućnos održivog razvojnog turizma. Akcent je uperen prema ekološkom osvješćenju u turizmu. Npr, Naslanjanja turistički subjekata na samoodrživost korištenjem prirodni resursa. Ekološka osvješćenost davatelja usluga...[cijeli članak]


HZUOS - Ulica Dragi 6 b, 51410 Opatija, e-mail: hzuos@hzuos.hr